Bod č.42.:

PROM/2 - Prodej pozemku p. č. 1348/7 v k. ú. Valcha.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Fotodokumentace)
Příloha č.3 (Mapy - majetek města)
Příloha č.4 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.5 (Mapy - orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:41 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX