Bod č.43.:

PROM/3 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 151/37 v k. ú. Lobzy.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (geometrický plán)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (letecká mapa)
Příloha č.5 (modrá mapa)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:42 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX