Bod č.45.:

PROM/5 - Prodej nově vzniklých pozemků v k. ú. Křimice.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP včetně přílohy)
Příloha č.2 (Vyjádření starosty MO Plzeň 5 - Křimice)
Příloha č.3 (Stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.4 (Sdělení OPP MMP)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy - majetek města)
Příloha č.7 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapy - geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:44 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX