Bod č.65.:

OK/4 - Výzva ke zjednání nápravy a k zákonnému postupu ve věci projektu Živá ulice

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Výzva ke zjednání nápravy a k zákonnému postupu ve věci projektu Živá ulice )
Informativní zpráva č.2 (Reakce města na Výzvu )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX