Bod č.26.:

SPORT/1 - Schválení Strategie Smart City statutárního města Plzně na roky 2020 – 2023 a Akčního plánu na roky 2020 a 2021 k této strategii

(předkladatel:radní Gola)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č.1) (*)
Příloha č.2 (Příloha č.2) (*)
Příloha č.3 (Příloha č.3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:25 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX