Bod č.48.:

PROM/8 - Změna Řádu městské soutěže

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Řád městské soutěže s navrhovanými změnami) (*)
Příloha č.2 (Nové znění Řádu městské soutěže) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:47 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX