Bod č.53.:

EVID/3 - Uznání vydržení vlastnického práva k částem městských pozemků p. č. 2522/1 a p. č. 2523/1 oba v k. ú. Bolevec

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko MO 1)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV) (*)
Příloha č.4 (geometrický plán č. 4711-93/2019 a GP č. 4757-125/2019)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.8 (plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:52 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX