Bod č.49.:

PROM+BYT/9 - Ukončení účinnosti zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku města Plzně a k nim vydaných výkladů

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:48 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX