Bod č.47.:

PROM+BYT/7 - Převod spoluvlastnických podílů města Plzně na nemovitých věcech na adrese Sladkovského 61, Plzeň.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Historie případu )
Příloha č.2 (Fotodokumentace)
Příloha č.3 (Orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:46 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX