Bod č.64.:

KŘTÚ/1 - Přehled aktuálních projektů v území Světovar

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Vymezení bloků dle studie Světovar II.)
Příloha č.2 (Majetkové vztahy )
Příloha č.3 (Aktuální projekty)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX