Bod č.69a.:

FV/2 - Zpráva o činnosti FV ZMP

(předkladatel:Ing. Blažek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Zápis z jednání FV ZMP ze dne 29. 1. 2020)
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX