Bod č.3.:

ST/2 - Jednací řády osadních výborů Zastupitelstva MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (upravený JŘ osadního výboru Valcha) (*)
Příloha č.2 (upravený JŘ osadního výboru Radobyčice) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:22 rok:2020

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.4.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX