Bod č.2.:

ST/1 - Zpráva o činnosti rady MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (zpráva o činnosti Rady MO 3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:21 rok:2020

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.4.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX