Bod č.18.:

TAJ/1 - Informativní zprávy předložené na 9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (zápis z 14. jednání OV Valcha dne 9.3.2020)
Příloha č.2 (zápis ze 12. zasedání OV Radobyčice ze dne 26.2.2020 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:38 rok:2020

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.4.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX