Bod č.17.:

KV/1 - Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 9. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z 14. jednání KV ZMO 3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:37 rok:2020

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.4.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX