Bod č.6.:

EK/2 - 2. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 – úprava rozpočtu výdajů sociálního fondu MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku)
Příloha č.2 (Usnesení FV ZMO 3 č. 3/2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:25 rok:2020

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.4.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX