Bod č.7.:

EK/3 - 3. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 – úprava rozpočtu výdajů MO Plzeň 3 z důvodu poskytnutí příspěvku 16. MŠ a 70. MŠ, příspěvkovým organizacím MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO 3 č. 66/2020)
Příloha č.2 (Usnesení FV ZMO 3 č. 3/2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:26 rok:2020

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.4.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX