Bod č.11.:

EK/7 - 7. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 – převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP – spoluúčast MO Plzeň 3 na projektu Sportmanie Plzeň 2020

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o finanční participaci)
Příloha č.2 (Usnesení RMO 3 č. 161/2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:30 rok:2020

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.4.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX