Bod č.12.:

EK/8 - 8. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 – zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost SSI)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:31 rok:2020

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.4.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX