Bod č.14.:

EK/10 - Záměr podání žádostí o dotace na projekty „55. MŠ v Plzni – dostavba pavilonu E“ a „Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice Skvrňany“

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:33 rok:2020

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.4.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX