Bod č.16.:

SVV/1 - Rozšíření plánu investic MO Plzeň 3 na rok 2020 (SVV)

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usensení RMO P 3)
Příloha č.2 (rozšířený plán investic)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:36 rok:2020

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.4.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX