Bod č.4.:

ST/3 - Regenerace sídlišť Plzeň – Bory, sídliště Bory, změna číslo 2 projektu regenerace a záměr výstavby bytového domu – PARK – Plzeň Bory

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (výkres)
Příloha č.2 (usn. RMO 3 č. 101 ze dne 18.3.2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:23 rok:2020

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.4.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX