Bod č.54.:

EVID/2 - Rozhodnutí o darování cca 600 tun drcené balené směsi obci Bušovice

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko SVSMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:147 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX