Bod č.55.:

EVID/3 - Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Základní škole s mateřskou školou Tlučná, p. o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (seznam výpočetní techniky )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:148 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX