Bod č.18.:

OK/3 - Změna usnesení ZMP č. 241/2018 a schválení Realizačního plánu na rok 2020 Programu rozvoje kultury města Plzně na období 2020-2030

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Realizační plán PRK 2020)
Příloha č.2 (Zápis z jednání KK RMP ze dne 24. 2. 2020 - výtah )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:110 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX