Bod č.59.:

OSI/1 - Zdroje požární vody na území města Plzně za rok 2019

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha č.1 (Dopis HZS PK ze dne 16. 12. 2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX