Bod č.60.:

OSI+ŘEÚ/2 - Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2019

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Plzně na roky 2018 až 2027)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX