Bod č.57.:

EVID/5 - Svěření pozemku p. č. st. 199, jehož součástí je stavba Litice č. p. 219, Klatovská 241 a pozemku p. č. 27/1, vše k. ú. Litice u Plzně do trvalé správy městského obvodu Plzeň 6 - Litice

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis BYT MMP)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO Plzeň 6 - Litice č. 11/20 ze dne 27. 1. 2020)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Letecký snímek)
Příloha č.5 (Modrá mapa)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 256 ze dne 30. 3. 2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:150 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX