Bod č.16.:

OK/1 - Poskytnutí dotací z Dotačního programu na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň pro rok 2020

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Dotačního programu na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň pro rok 2020)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí o dotaci)
Příloha č.3 (Zápis ze zasedání Komise kultury RMP ze dne 24. 2. 2020 – výtah)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k 7 žádostem v rámci Dotačního programu na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň pro rok 2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:108 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX