Bod č.62.:

OSI/4 - Zpráva o uplatňování Územní energetické koncepce města Plzně

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha č.1 (Zpráva o uplatňování Územní energetické koncepce města Plzně - 2020 (příloha je vzhledem ke své rozsáhlosti k dispozici u předkladatele a na organizačním oddělení Odboru vnitřní správy MMP).)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX