Bod č.17.:

OK/2 - Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru kultury MMP na rok 2020 subjektu Divadlo pod lampou, o. p. s., na opravu havarijního stavu elektroinstalace v objektu Havířská 11, Plzeň

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Žádost subjektu Divadlo pod lampou, o.p.s., o poskytnutí individuální dotace na opravu elektroinstalace v budově Havířská 11 v Plzni)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Výtah ze zápisu z jednání KK RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:109 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX