Bod č.42.:

PROM/1 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 437/18 v k. ú. Radobyčice.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (letecká mapa)
Příloha č.4 (modrá mapa)
Příloha č.5 (orientační mapa)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:134 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX