Bod č.44.:

PROM/3 - Prodej pozemku p. č. 12068/3 v k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Fotodokumentace)
Příloha č.3 (Mapy – majetek města)
Příloha č.4 (Mapy – letecký snímek)
Příloha č.5 (Mapy – orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:136 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX