Bod č.43.:

PROM/2 - Prodej pozemku p. č. 627 v k. ú. Druztová obci Druztová

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (majetek města)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:135 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX