Bod č.46.:

PROM/5 - Prodej pozemku p. č. 484/19 a nově vzniklého pozemku p. č. 484/40, oba v k. ú. Lobzy

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP vč. přílohy)
Příloha č.2 (doplňující stanovisko TÚ MMP vč. přílohy)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (majetek města)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (geometrický plán )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:138 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX