Bod č.48.:

PROM/7 - Zrušení usnesení ZMP č. 413 ze dne 21. 10. 2019

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (fotodokumentace)
Příloha č.2 (majetek města)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:140 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX