Bod č.47.:

PROM/6 - Ponechání pozemku p. č. 1607/1 v k. ú. Skvrňany v majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (mapy – majetek města)
Příloha č.4 (mapy – letecký snímek)
Příloha č.5 (mapy - sítě)
Příloha č.6 (mapy orientační mapa)
Příloha č.7 (geodetické zaměření)
Příloha č.8 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:139 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX