Bod č.51.:

PROM/10 - Poskytnutí peněžitého daru Společenství vlastníků Bzenecká 14 v Plzni a uzavření darovací smlouvy

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (darovací smlouva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:143 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX