Bod č.50.:

PROM+BYT/9 - Prodej jednotky č. 1156/2 (bytu) na adrese Sedlecká 13, Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Protokol Komise bytové RMP o hlasování )
Příloha č.2 (Rozhodnutí BYT MMP)
Příloha č.3 (Orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:142 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX