Bod č.12.:

KŽP/1 - Žádost společnosti goodooga s.r.o. o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Zřízení a provozování portálu www.plzen.nevyhazujto.cz

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:104 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX