Bod č.49.:

PROM/8 - Prodej nebytové jednotky č. 2261/10 na adrese Habrmannova ul. č. or. 35 v Plzni

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko BYT)
Příloha č.2 (foto)
Příloha č.3 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:141 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX