Bod č.53.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2516/21 k. ú. Doubravka

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO 4)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV) (*)
Příloha č.4 (geometrický plán č. 2419-11/2019)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.8 (plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:146 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX