Bod č.3.:

PRIM/2 - Volba přísedící Okresního soudu Plzeň-město

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:92 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX