Bod č.24.:

OŠMT/2 - Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání v roce 2020

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - vyhlášení dotačního programu)
Příloha č.2 (č. 2 - přehled přijatých žádostí o dotaci s návrhem výše dotací KVV RMP)
Příloha č.3 (č. 3 - důvodové zprávy k jednotlivým žádostem o dotaci)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:116 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX