Bod č.20.:

OPP/2 - Poskytnutí dotace na opravu střechy a dokončení opravy fasád uličního průčelí objektu Zborovská 4/31, Plzeň

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Fotodokumentace objektu)
Příloha č.2 (List vlastnictví) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Rozpočet nákladů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:112 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX