Bod č.21.:

OPP/3 - Poskytnutí dotace na restaurátorskou opravu sochařské výzdoby hlavního průčelí objektu nám. Republiky 95/7, Plzeň

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Fotodokumentace objektu)
Příloha č.2 (List vlastnictví) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Rozpočet nákladů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:113 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX