Bod č.22.:

OPP/4 - Poskytnutí dotace na restaurátorskou opravu zdobného kovaného zábradlí balkonu v 1. patře objektu nám. Republiky 204/30, Plzeň

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Fotodokumentace objektu)
Příloha č.2 (List vlastnictví) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Rozpočet nákladů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:114 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX