Bod č.15.:

OSS/1 - Změna účelu individuální dotace poskytnuté organizaci Diecézní charita Plzeň

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Žádost organizace Diecézní charita Plzeň)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:107 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX