Bod č.9.:

KV/1 - Splněná a prodloužená usnesení ZMP od 17. 2. 2020 do 12. 4. 2020

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:99 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX