Bod č.34.:

MAJ/5 - Výkup pozemku parc. č. 2378, k. ú. Plzeň 4, od insolvenčního správce dlužníka společnosti TEPON s.r.o., IČ: 48362212, se sídlem v Plzni, Hálkova 1059/12, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (usn. RMO č. 0224/19 ze dne 11. 12. 2019)
Příloha č.3 (snímky KM - katastrální mapa se zákresem, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:126 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.5.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX